he格隆CBxilie液ya马达

he格隆CBxilie液ya马达

he格隆CBxilie液ya马达特性:

无级调su,ke快su、频繁启停,对dian网chong击小;启动niu矩大,启动能力强,抗过载能力强;设备质量ke靠,使yong寿命长,故障lv低,wei护量小,wei护feiyong低;安zhuang方便,操作简易;jie能huanbao。

he格隆CBxilie液ya马达chang见型号及其参shu:

ype?/?version CB?280
Size 240 280
Displacement V?g cm? 15100 17600
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350
Speed n?max rpm 68 58
Specific?torque T?S Nm 240 280

 

Type?/?version CB?400
Size 240 280 320 360 400 440 480 520 560
Displacement V?g cm? 15100 17600 20100 22600 25100 27600 30200 32700 35200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 320 290 270 250
Speed n?max rpm 125 105 94 82 75 65 62 57 53
Specific?torque T?S Nm 240 280 320 360 400 440 480 520 560

 

Type?/?version CB?560
Size 440 480 520 560
Displacement V?g cm? 27600 30200 32700 35200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 65 62 57 53
Specific?torque T?S Nm 440 480 520 560

 

Type?/?version CB?840
Size 600 640 680 720 760 800 840
Displacement V?g cm? 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 45 41 40 37 34 34 32
Specific?torque T?S Nm 600 640 680 720 760 800 840

 

Type?/?version CB?1120
Size 880 920 960 1000 1040 1080 1120
Displacement V?g cm? 55300 57800 60300 62800 65300 67900 70400
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 34 33 32 31 29 28 27
Specific?torque T?S Nm 880 920 960 1000 1040 1080 1120

相关

联xi我们

0755-23197494

在线咨询:点击zhe里给我发消息

邮件:kelanyeya@163.com

工作shi间:zhou一至zhou六,8:30-18:00,jie假日休息